druk monochromatyczny Drukarka laserowa tworzy wydruki przez umieszczanie cząsteczek tonera w odpowiednich miejscach na papierze albo na powierzchni zadruku. Zasada działania takich drukarek jest podobna do kserokopiarek i mamy tutaj kilka różnych etapów, które muszą nastąpić.

1. Przygotowanie wałka – wałek pokryty światłoczułym materiałem jest elektryzowany.

2. Następuje naświetlenie laserem lub też linijkami diodowymi LED co sprawi, że te miejsca tracą ładunek elektryczny. Wyróżnia się dwa odmienne podejście do takiego procesu: - w drukarkach write-black miejsca naświetlone będą odpowiadać punktom, które mają być zadrukowane - w drukarkach write-white będzie się miejsca naświetlone odpowiadać tym miejscom, które mają nie być zadrukowane.

3. Wywołanie – w naświetlonych miejscach toner będzie przenoszony z magnetycznego wałka na wałek światłoczuły

4. Przenoszenie – toner z wałka jest przeniesiony przez dotyk na papier i taki proces będzie dalej wspomagamy również elektryzowanym ładunkiem znaku przeciwnego.

5. Utrwalanie – kartka papieru będzie przechodzić przez rozgrzane wałki, gdzie toner stapia to z kartką.

6. Czyszczenie – wałek jest następnie zobojętniony i czyszczony z tonera, który przez papier nie przeszedł. Tworzenie obrazu Dostarczone są do urządzenia dane, które znajdują się w zrozumiałym dla niej formacie, który nazywa się językiem opisu strony. Następnie są one przetwarzane przez specjalne układy, które modelują wiązką światła generowaną przez laser lub zespół diod LED. Światło to kierowane jest na bębny i będzie zmieniać własności fotoelektryczne powierzchni, dzięki czemu dojdzie do nanoszenia obrazu na bęben. W procesie takim uczestniczyć będzie developer a wiec specjalny element wywoływaczki, który doprowadzi do zbliżenia cząstek tonera z naelektryzowanym bębnem.

Przenoszenie obrazu Ten etap jest różny w zależności od sprzętu: - drukarki jednoprzebiegowe – obraz powstaje w czasie jednego przejścia papieru przez maszynę. Następuje transmisja obrazu z bębnów na nośnik. Następnie pas transferowy, który posiada funkcję pomocniczą, oczyszcza bęben z nadmiaru tonera czy papieru - drukarka jednoprzebiegowa z pasem transferowym – oraz tutaj przechodzi raz i wtedy będzie powstawał. - drukarki czteroprzebiegowe z pasem transferowym – tutaj obraz będzie nakładany w czterech przebiegach na pośredni pas transferowy i dopiero potem na papier. - drukarki czteroprzebiegowe – obraz powstaje na nośniki w czasie nakładania czterokrotnego na poszczególne składowe. Utrwalanie obrazu Kolejnym etapem będzie utrwalanie obrazu przez specjalny termiczny utrwalacz fuser. Zbudowany jest z dwóch wałków grzejnych, z których jeden przynajmniej jest z promiennikiem podczerwieni. Tutaj dochodzi do bardzo wysokiej temperatury.